Peittokoe 14 kk:n iässä

14 kuukauden iässä tällä lapsella silmät olivat suorassa, mutta hänellä oli merkittävä ero silmien taittovoimien välillä (=anisometropia). Koska eritaittoisuus saattaa johtaa kaukotaittoisemman silmän 'laiskistumiseen' (=amblyopia), peittokokeella selvitettiin, oliko silmien käytössä eroa. Oikean silmän peittäminen aiheutti selvemmän reaktion kuin vasemman silmän peittäminen eli vasen silmä oli ilmeisesti tulossa heikkonäköiseksi.
Takaisin