Karsastus ja peittokoe

Dia 1

 

Dia 2

 

Dia 3

 

Dia 4

 

Dia 5

 

Dia 6

Video 1

 

Dia 7

Video 2 & Video 3

 

Dia 8

Video 4

 

Dia 9

Video 5

 

Dia 10

 

Dia 11

 

Dia 12

Ei karsastusta

 

Dia 13

Oikean ilmeinen uloskarsastus

 

Dia 14

Vasemman ilmeinen sisäänkarsastus

 

Dia 15

MIKÄ?

 

Dia 16

MIKÄ?

 

Dia 17

MIKÄ?

 

Viimeksi päivitetty