Monivammaisen vauvan ja lapsen näkö

Monivammaisten vauvojen ja lasten oireiden ja toiminnallisten vahvuuksien ja heikkouksien kirjo on erittäin laaja. Siksi siitä kannattaa lukea ensin lyhyt yhteenveto,

'Lapsen näön tutkiminen ja havainnoiminen monivammaisten lasten kuntoutuksessa'

ja vasta sen jälkeen perehtyä eri tyyppisiin vammojen yhdistelmiin. Sana 'vamma' on tässä yhteydessä huono, koska se saa meidät ajattelemaan liikaa niitä toimintoja, jotka ovat vauvalle ja lapselle vaikeita, kun meidän pitäisi keskittyä selvittämään heidän vahvuuksiaan, joille kehitystä voidaan rakentaa.