BARNETS SYN OCH DESS UTVECKLING

Barnen ser genast efter födelsen och kan titta sig omkring. De lär sig att använda sin syn väl redan under de första månaderna. Då lär barnet sig att se med bäda ögonen samtidigt och att förena ögon- och handfunktionen. Om barnet använder bara ett öga blir det "lat" pä det andra ögat. Det "lata" ögat kan inte se skarpt. Om barnets ögon inte är riktade mot samma föremål har bamet en skelning. Dä kan det använda sina ögon växelvis (= alternerande skelning). Om barnet endast använder ett öga måste man börja träna det lata ögat tidigt, annars förblir det svagsynt.

Barnens ögon och synutveckling observeras vid besöken på barnavårdscentralen. Om barnet skelar hemma, måste man rapportera det till BVC. Dä remitteras barnet till ögonmottagningen. Om barnets mor/far eller syskon har hart en skelning eller varit lat pä ett öga bör barnet undersökas av ögonläkare redan vid 6-9 månaders ålder. Om ögonläkaren då konstaterar samma brytningsfel som hos släktningen med det "lata" ögat, kan man överväga användning av glasögon. Dä finns det möjlighet att bamets syn utvecklar sig helt normalt.

Hur observerar man barnets syn hemma

Det är svårt att lägga märke till en skelning med liten vinkel. Många barn verkar ha en skelning även om ögonen är helt rakt ställda. Om föräldrarna är osäkra är det alltid bättre att rådfråga ögonläkare.

Vid 3 månaders ålder borde spädbarnets ögon vara rakt ställda och det borde kunna titta på både nära häll och på längre häll. Spädbarnet börjar då titta på sina händer och leker med att titta pä fingerrörelsema. Det är en mycket viktig lek.

Om du misstänker att bamet är "lat" på ett öga, kan du undersöka saken hemma: Täck för ett öga åt gången med en smal pappskiva eller med ditt finger, då barnet tittar på något intressant föremål.

Bild 34. Täckprovet. A. Om barnet är "lat" på ett öga, kan man ofta täcka för detta utan att det stör bamet. B. Om det bästa ögat täcks för blir barnet mer besvärat.

Är det en klar skillnad i barnets reaktion när ögonen täcks växelvis bör barnet undersökas av en ögonläkare. När man täcker för ett öga måste man undvika att röra vid barnets ansikte.

Om ett spädbarn är starkt översynt ser det dåligt på nära håll. Det är inte intresserat av små smulor på golvet. Översynthet är lätt att korrigera med glasögon. Då kan synen utvecklas normalt. Det är viktigt att barnet undersöks av ögonläkare om man har en känsla av att barnet inte ser bra.

Rådgivningen/BVC följer barnets utveckling. Därför besöker vi BVC för årlig kontroll även när det inte är dags för vaccinering. Om barnet inte kan svara rätt vid syntesten på BVC, remitteras det till ögonmottagningen. Om vi upptäcker och behandlar skelning och amblyopi (synsvaghet) tidigt, blir resultaten oftast mycket bra.

Ögon och syn i skolåldern

(Om du vill läsa mera om detta ämne, finns det ett kompendium, som heter "Synvård i skolan".)

I skolåldern blir några barn närsynta och behöver glasögon för att se bekvämt på tavlan. Ögonen har då inte blivit "svagare" eller "sämre", de är fortfarande alldeles normala ögon, glasen behövs bara för att se bra på avstånd.

Barnet använder glasögonen i skolan och när det tittar på TV, annars kan glasögonen vara i sitt fodral. Fodralet måste vara hårt för att glasögonen inte skall gå sönder i skolväskan.

Huvudvärk och glasögon

Huvudvärk hos barn är sällan förorsakad av brytningsfel eller av för svaga glasögon. Ofta beror huvudvärken på ett dåligt morgonmål: barnet äter för litet på morgonen och då är blodsockret för lågt på förmiddagen. Detta leder ofta till att man får huvudvärk på eftermiddagen.

Några barn har då och då svullna slemhinnor i näsans bihålor (bild 13). Om luftcirkulationen i bihålorna blir störd, kan det förorsaka för lågt lufttryck i någon bihåla. Då dras slemhinnan inåt och tänjningen förorsakar smärta. Om smärtan känns i ögat och ögat ser helt normalt ut, kan man pröva vad som sker om man trycker mot ögat med handflatan. Om smärtan försvinner är det ett tecken på att smärtan härstammar från bihålorna. Då använder man näsdroppar eller -spray för att få bort slemhinnesvullnaden. Om smärtan försvinner men kommer tillbaka senare skall man gå till öronläkare.

Vad skall man tycka om glasögon?

Det tycks vara ett ganska vanligt missförstånd att ögonen är "dåliga" om man måste använda glasögon. Det är viktigt att säga till barnet att ögonen är bra och att synen är bra även om barnet får glasögon. Då har det en positiv bild av sig själv.

I skolåldern är det inte alltid nödvändigt att använda glasögon. De används bara för att man skall se bekvämt. Ögonen far inte illa av, att man använder någon annans glasögon. Dessa kan passa all de les utmärkt. Glasögonen behöver inte kontrolleras varje år. Vanligen byts de med 1 1/2 - 2 års mellanrum. Det kan dock hända att glasögonen blir för svaga efter bara några månader.

Ögonolyckor

Det händer onödigt många olyckor. Barnen leker med vassa knivar, kastpilar eller spjut och får dem i ögat. Också mammas sax och en vanlig gaffel kan vara farliga i barnens händer. Sport och lekar förorsakar också ögonskador. Då man spelar ishockey bör man alltid bära ansiktsskydd, och skyddsglasögon då man spelar squash. Fyrverkeri såsom olika "smällare" och hemmagjorda bomber är farliga och bör ej handhas av barn.