DIABETES

Diabetes kan förorsaka förändringar i ögonen. Därför undersöker man diabetikers ögon regelbundet. Små blodkärl (=kapillärer) i näthinnan kan bli tilltäppta eller utvidga sig. Då blir näthinnan ofta svullen och det uppträder små blödningar i den.

Hos några patienter börjar nya blodkärl växa in i näthinnan. De har en mycket tunn, skör vägg. Om den brister kan man få en blodutgjutning inne i ögat. Nyformade blodkärl (=neovaskularisationer), förstörs med laserbehandling.

 

Bild 25. I början av 70-talet använde man inte ännu laser utan fotokoagulator som gjorde mycket större brännskador i näthinnan. Ärrområdena syns i den här bilden som svarta fläckar. Även om kärlnätet var svårt skadat, blev situationen under kontroll med rigorös kontroll av diabetes och patienten still har användbar syn nu trettio år senare.

Vid en laserbehandling gör man små fotokoagulationer som bränner mikroskopiskt små ställen i näthinnan. Därigenom minskar man näthinnesvullnaden. Då bildas det inte flera nya blodkärl. Då och då måste man göra så många fotokoagulationer, att det blir svårt att se i skymning. Det är ett förhållandevis ringa besvär för att bibehålla övriga näthinnefunk- tioner någorlunda normala.