GRÖNSTARR (GLAUKOM)

Glaukom eller högt ögontryck är en grupp olika sjukdomar. Trycket inne i ögat stiger högre än normalt och förorsakar förändringar i synnerven, vanligen mycket långsamt. Glaukom diagnostiseras i allmänhet vid rutinkontroll. Det finns också en akut form av sjukdomen med mycket hög och smärtsam tryckstegring.

Ögat har normalt ett visst tryck för att det skall behålla sin runda form. Om trycket inne i ögat är för högt, leder det till förändringar i nervfibrernas funktion. Fibrerna skadas och då blir motsvarande ställen i synfältet blinda. När dessa blinda fläckar är små, märks de inte. Det är därför som ögonen bör undersökas av ögonläkare med några års mellanrum efter 50-års åldern.

Även normala ögon har tryckvariationer, i de flesta ögon mellan 10 och 21 mm Hg (millimeter kvicksilver).

Bild 17. Kammarvätskan bildas i strålkroppen bakom regnbågshinnan och strömmar genom pupillen till främre kammarens vinkel. Där sipprar den ut genom ögats vägg till blodkärlen utanpå ögat.

Hos normala människor finns det även små tryckvariationer under dygnet. Därför måste ögontrycket mätas flera gånger, om man misstänker, att det kan vara för högt. Mätningen kallas dygnskurva.

Bild 18. Variation av ögontrycket: A. normal variation, B. för höga tryckvärden tidvis.

Mätning av ögontrycket räcker inte för glaukomkontroll. Man måste alltid undersöka också ögonbotten, speciellt synnerven och mäta synfältet.

Bild 19 A. Mätning av ögontrycket med applanationstonometer.

Ögonläkare och många vårdcentraler mäter ögontrycket med applanationstonometern. Den är en liten mätare av plast, som trycks mycket lätt mot hornhinneytan. Patienten sitter framför mikroskopet och känner knappast något av mätningen. Han ser bara det blåa ljuset som kommer emot ögat. Ögontrycket kan också mätas med Schiotz' tonometer. Då ligger patienten ned och mätaren sättes försiktigt på hornhinnan. Före mätningen bedövas hornhinnan i båda fallen.

Bild 19 B. Mätning av ögontrycket med Schiøtz' tonometer.

Synfältsundersökningen kontrollerar, om det redan flnns små blinda fläckar (skotom) i synfältet. Instrumenten som man använder kallas perimetrar. Det finns olika slags perimetrar. I vissa perimetrar tänds små ljus på olika ställen inom synfältet. Så fort ljuset skymtar bör man trycka på en knapp och på så sätt meddela, att man har uppfattat ljuset. I andra typer av perimetrar rör det lilla ljuset sig och då bör patienten meddela så snart han/hon har uppfattat att ljuspunkten syns. Under hela undersökningen skall man titta på fixationspunkten rakt fram i mitten av instrumentet. Små barn kan inte hålla blicken på fixationspunkten. Då kommer man överens om att barnet skall titta på fixationspunkten och flytta blicken till testljuset så fort det syns någonstans. Glaukom hos barn är sällsynt men förekommer och då måste man kunna mäta synfältet så tidigt som möjligt, oftast i åldern på 4 ½ - 5 år.

Bild 20. Synfältundersökningarnas resultat är ofta svåra att tolka. I det här fallet har synfältet blivit mätt med sex månaders mellanrum. Resultatet varierar och vid den sista mätningen är det bättre än förut. Om det gäller en faktisk förbättring efter en B-vitaminkur och liten dos aspirin som allmänläkaren hade ordinerat, bättre funktion i testsituationen eller till glaukom typiska variationer i näthinnans funktion, vet man först efter en längre tid.

Kammarvinkeln undersöks på så sätt att man sätter en liten kontaktlins på ögat. I denna finns en spegel, genom vilken läkaren kan se in i kammarvinkeln.

Det finns olika slags läkemedel mot glaukom, både droppar och tabletter. Dropparna är starka mediciner och bör därför droppas rätt. Om droppar rinner vidare till näsan och svalget, kan de lätt förorsaka störningar i magtarmkanalen och i hjärtans rytm, eller ge allergisk snuva och astma. Man skall därför hindra dropparna från att komma ned i näsan. Det gör man genom att trycka med fingret och pappersnäsduken vid inre ögonvrån strax efter droppet. När man trycker vid inre ögonvrån, kan tårarna inte komma in i näsan, utan de sugs upp i pappersnäsduken.

Ögondropparna skall helst inte komma på kinden för att undvika utslag. Om man har svårt att droppa, kan man försöka genom ett hål som borrats i gamla läsglasögon. Hålet borras vid sidan av optiska centrum. Det finns också specifika stöd som man kan få för vissa droppflaskor. Om det är svårt att droppa, skall man diskutera saken med ögonläkaren. Om hemsjukvård besöker en för annan vård, kan vårdaren droppa glaukommedicinerna.

Om dropparna inte normaliserar trycket eller om de förorsakar biverkningar, kan man överväga operation eller laserbehandling.

Akut glaukom

Akut glaukom uppkommer genom att regnbågshinnans yttre del trycks mot hornhinnans bakre yta och därmed täpper till främre kammarvinkeln. Trycket stiger då hastigt, ögat blir rött, värkande och synen blir dimmig. Behandlingen bör påbörjas så fort som möjligt. Näthinnan och synnerven tål inte det höga trycket en längre tid.