REGNBÅGSHINNEINFLAMMATION (IRIT)

Irit kan man få i vilken ålder som helst. Barn får det mycket sällan. De barn som har ledgångsreumatism kan få irit utan symptom. Därför måste man regelbundet kontrollera ögonen på reumatiska symptom.

Iriten förorsakar vanligen smärta och rodnad i ögat. Ögat kan också vara mycket ljuskänsligt. När man försöker titta med det inflammerade ögat på nära håll, kan det göra mycket ont. När vi tittar på nära håll, blir pupillen mindre och de små musklerna i regnbågshinnan är i rörelse. Det är denna rörelse som orsakar smärtan.

Iriten borde alltid behandlas omgående. Man vänder sig till akutmottagningen eller till ögonläkarmottagningen, om man kan gå dit utan remiss. Man beställer alltså inte en tid för undersökning flera veckor senare.

Iriten behandlas med pupillförstorande droppar, kortisondroppar och -salva. Dropparna måste man använda flera dagar efter det att ögat redan känns återställt. lriten kan komma på nytt efter några månader eller efter flera år. Man känner då igen symptomen. Behandlingen är alltid den samma och måste påbörjas genast.