SJUKDOMAR I ÖGATS FRÄMRE DELAR

Inflammationer och små skador är vanliga i hornhinnan. Oftast läker de bra, men kan vara mycket smärtsamma. Ett undantag är herpes-virusinfektion. Den är en nervinflammation och minskar hornhinnans känslighet. Eftersom patienten har ganska lindriga besvär, går han inte till ögonläkaren och herpes-infektionen har ofta funnits länge innan man börjar behandla den. Då kan den redan ha förorsakat en grumling i hornhinnan.

Hornhinneskador förorsakas av små saker som en skrapande nagel eller smolk i ögat. Hornhinnesår läks fort, om man skyddar hornhinneytan med salva och helst blundar under några timmar. Om man inte sköter hornhinnesåret väl, kan den tunna ärrvävnaden gå sönder och såret kommer tillbaka. Om det händer flera gånger, blir läkningstiden allt längre och man kan få kroniska besvär. Därför ska man sköta även små hornhinneskador väl.

A.
 
B.

Bild 14. A. Fluoresein- färgämnet används för att bättre se skador i hornhinnans yta. Färgämnet fäster sig vid epiteldefekter som lyser gröna vid blått ljus. B. Hornhinnesåret har läckt sig så att ytan är hel och ögat symptomfritt men läckningen är först i början. Under den tunna epitelsikten finns vätska som hindrar växten av epitelceller fast vid djupare sikter i hornhinnan. I detta skede skadan den tunna epitelhinnan mycket lätt, specieelt på morgonen om ögonlocket är fast vid såret på vilken tårsikten inte är normal.

Bindehinneinflammationer är vanliga i samband med snuva. Ögonen blir variga och tåras. Bindehinneinflammationen läker oftast utan behandling liksom snuvan. Någon gång måste man använda antibiotika-droppar. Allergiker har ofta nytta av sina allergimediciner vid slutskeden av virusinfektioner.

 

Bild 15. Blödning under slemhinnan ser farlig ut men absorberas ofta fort. Den kan också få alla regnbågens färger innan den försvinner.

Allergiska reaktioner förorsakar en kliande känsla, ökad slembildning och tårflöde. Man bör komma på orsaken till den allergiska reaktionen för att kunna undvika den. Det finns många olika mediciner, som kan minska besvären. Kortisonhaltiga mediciner bör man använda så litet som möjligt.

Har man allergiska besvär under en längre tid, måste de tas om hand av ögonläkare.

 

Bild 16 A. Akut svullnad av ögonlocken, troligen efter myggbett som på kvällen såg ofarligt ut men under natten förorsakade stark ödembildning i ögonlocken. Ultracortenol -salva och tryck med ColdHot- förpackning i början och sedan Oftan-CC lindrade besväret. Oftan-CC torkar inte huden så mycket som Ultracoretnol. Även om svullnaden började minska genast, tog det tre dagar innan ögonlocken var normala.

Ögonens slemhinnor kan svälla mycket akut. Då ryms inte slemhinnan innanför ögonlocket, utan bildar geléliknande påsar som hänger utanför ögat. Orsaken till reaktionen kan vara insektbett, någon växt (ofta pelargon), damm eller ett födoämne. Svullnaden försvinner av sig själv, men försvinner fortare, om man lägger ett kallt förband över ögonen och använder avsvällande droppar, vilka man kan få från hälsostationen (i Sverige distrikts-) eller ögonläkare.

Vid allergiska reaktioner kan ögonen klia så att man gnuggar dem. Det hjälper en kort stund men sedan är klådan tillbaka. Oftast är gnuggandet ofarligt men kan leda till hornhinneskador.

Bild 16 B. Svår allergisk reaktion hade lett till ändring i hornhinnan: nyformade kärl hade växt in i den normalt kärlfria hornhinnan. Med intensiv vård lyckades det att få reaktionen under kontroll, cirkulationen i kärlen tog slut och de tomma kärlen har varit inaktiva över tjugo år.