Modellögat
Video 1

A B

A. Modellögat är ett bra sätt att förklara var de många "hinnorna" befinner sig i ögat. När hälften av ögats vägg avlägsnas ser man glaskroppen och linsen samt regnbågshinnan.
B. Tar man bort glaskroppen kan man se näthinnan med dess fina kärl.

[ Ögats struktur med tecken (video 2) | Tillbaka ]